Menu

Općenito o programu


Svatko tko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.
– Henry Ford

Nositelj programa: Veleučilište u Rijeci

Autori programa: Snježana Babić, Marino Golob i Saša Hirnig

Naziv programa: Poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu uz podršku informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT)

Program je nastao na podlozi iskustva autora, iscrpne teorijske analize i rezultata istraživanja koje su proveli Golob i Babić (2018a; 2018b) na uzorku malih i srednjih poduzetnika u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Potvrđeno je da oni poduzetnici malog i srednjeg poduzetništva koji imaju viši stupanj poduzetničkih znanja i vještina te IKT znanja i vještina imaju pozitivniji stav prema uvođenju IKT-a u poslovanje koji dovodi do njihove namjere i stvarnog korištenja IKT-a u poduzetništvu. Također, sudionici istraživanja (mali i srednji poduzetnici) su iskazali potrebu za dodatnom edukacijom iz područja digitalnog poduzetništva.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 13. 12. 2018. godine izdalo rješenje (klasa: UP/I-602- 07/18-03/00310, Ur. broj: 533-05-180002) za izvođenje ovoga programa u prostorima Veleučilišta u Rijeci.

Sadržaj programa je kreiran na način da polaznici stječu stručna znanja i vještine iz suvremenog poduzetništva koja su potrebna za samostalno i odgovorno provođenje poslovnih procesa u poduzetništvu uz podršku informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), posebno u malim i srednjim poduzećima.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će moći:

  • Koristiti inovativnu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT) prema zahtjevima specifičnih poslovnih procesa
  • Komunicirati prema modelima za suradnju unutar i izvan poduzeća uz upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
  • Sudjelovati u izradi digitalnog marketinškog plana za gospodarski subjekt
  • Koristiti informacije/podatke o vođenju poslovanja temeljem računovodstvenog informacijskog sustava
  • Odabrati odgovarajuće mogućnosti pri pripremi za donošenje poslovnih odluka na osnovu analize i vizualizacije podataka primjenom proračunskih tablica
  • Sudjelovati u izradi programa investicijskog ulaganja za gospodarski subjekt primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
  • Koristiti odabrane alate umjetne inteligencije u poslovanju
  • Prepoznati potencijalne rizike sigurnosti i privatnosti osobnih i poslovnih podataka na internetu

Sukladno zahtjevima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i izvođenosti uz navedene kompetencije polaznici usvajaju pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

Literatura:

Babić, S., Golob, M.: “Investigating attitudes of entrepreneurs towards the use of information and communication technologies in Croatian SMEs in two Northern Adriatic counties”. In 2018 41st International Convention on InformationandCommunication Technology, Electronics andMicroelectronics (MIPRO). IEEE, 2018a.

Golob, M., Babić, S.: “Entrepreneurs’ Readiness in Small and Medium-Sized Companies to Face Challenges in Digital Business”, In Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS, 2018b.