Menu

Sadržaj programa


Investicija u znanje donosi najbolje kamate.
Benjamin Franklin

Naziv programa: Poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu uz podršku IKT

Program osposobljavanja u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 40 sati, vježbe u trajanju od 130 sati. Sve etape nastavnoga procesa (pripremanje, obrada, vježbanje, ponavljanje i provjeravanje) održavaju se u informatičkom laboratoriju Veleučilišta u Rijeci. Individualne konzultacije provode se neposredno, elektroničkom poštom, prema utvrđenome rasporedu i potrebi polaznika.

KRATKI PREGLED PROGRAMA

Program se sastoji od sljedećih 7 modula kojim se realiziraju pojedini ishodi učenja:

 1. modul: Primjena inovativnih tehnologija u poduzetništvu
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći koristiti odabranu inovativnu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT) prema zahtjevima specifičnih poslovnih procesa.
 2. modul: Komunikacija i suradnja pomoću IKT u vođenju poslovnih procesa unutar i izvan poduzeća
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći komunicirati prema modelima za suradnju unutar i izvan poduzeća uz upotrebu inovativne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).
 3. modul: Osnove digitalnog marketinga i novi komunikacijski kanali
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći sudjelovati u izradi digitalnog marketinškog plana za gospodarski subjekt.
 4. modul: Osnove primjene računovodstvenog informacijskog sustava i analiza primjenom IKT
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći koristiti informacije/podatke o vođenju poslovanja temeljem računovodstvenog informacijskog sustava te odabrati odgovarajuće mogućnosti pri pripremi za donošenje poslovnih odluka na osnovu analize i vizualizacije podataka primjenom proračunskih tablica.
 5. modul: Osnove planiranja i isplativosti investicijskih ulaganja primjenom IKT
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći sudjelovati u izradi programa investicijskog ulaganja za gospodarski subjekt primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).
 6. modul: Osnove primjene umjetne inteligencije u poslovanju
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći koristiti određene alate umjetne inteligencije u poslovanju.
 7. modul: Sigurnost i privatnost poslovnih i osobnih podataka na internetu i osnove zaštite na radu
  • na kraju ovog modula očekuje se da će svi polaznici moći prepoznati potencijalne rizike sigurnosti i privatnosti osobnih i poslovnih podataka na internetu te primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

UVJERENJE

Polazniku koji uspješno obavi sve aktivnosti u okviru svih 7 modula izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu uz podršku IKT.