Menu

Kontakt i prijava

VELEUČILIŠTE U RIJECI

Dekan:
Dr. sc. Saša Hirnig, prof. v. š.

Voditelji programa:
Doc. dr. sc. Snježana Babić, viši predavač
Mr. sc. Marino Golob, viši predavač

Kontaktirajte nas na jedan od sljedećih načina:

Adresa: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka

E-mail: epoduzetnistvo@veleri.hr

Mob. broj 1: 091 3322 034

Mob. broj 2: 099 3595 390

Kontaktni obrazac za prijavu