Menu

PREDAVAČI I VANJSKI SURADNICI

Predavanja i vježbe u okviru programa „Poslovanje u malom i srednjem poduzetništvu uz podršku IKT“ izvode sljedeći predavači Veleučilišta u Rijeci te vanjski suradnici:

 1. Mr. sc. Marino Golob, v. pred.
  1. Marino Golob magistar je ekonomskih znanosti iz područja međunarodne ekonomije.
   Certificirani je stručnjak za izradu i ocjenu investicijskih projekata te za pripremu, izradu i provedbu EU projekata. Pored više od 25 godina bogatog radnog iskustva u gospodarstvu u sektoru ugostiteljstva i turizma te financijskom sektoru (bankarski sektor i sektor osiguranja), sudjelovao je u pripremi i provedbi više projekata u sektoru visokog obrazovanja koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda te u realnom sektoru iz Europskog poljoprivrednog fonda. Kao stručnjak i javni djelatnik bio je član nadzornih tijela nekoliko renomiranih gospodarskih subjekata na regionalnoj i nacionalnoj razini. U svojstvu autora ili koautora objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja te je kao viši predavač zaposlen na Veleučilištu u Rijeci.
 2. Doc. dr. sc. Snježana Babić, v. pred.
  1. Snježana Babić je docentica doktorica iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, od 2005. godine je certificirana tutorica za elektroničko učenje. Doktorirala je na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Njezina stručnost se ogleda u prihvaćanju i usvajanju inovacija i ICT u poslovnim i obrazovnim okruženjima, dok je istraživački fokus usmjeren i na kompetencije za elektroničko učenje i interakciju čovjeka i elektroničkih računala. Više od 25 godina podučava polaznike različitih uzrasta u području korištenja ICT, sudjeluje u stručnim i znanstvenim projektima te je članica nekoliko udruga. Kao samostalna autorica ili koautorica objavila je 50-tak znanstvenih i stručnih radova na domaćim i međunarodnih konferencijama i u časopisima. Njena poruka: “Raduje me svaki novi dionik/ica koji prihvati “e” u svom poslovnom i obrazovnom okruženju!!!”
 3. Denis Ivančić, informatičar – vanjski suradnik
  1. Denis Ivančić je informatičar i inovator s višegodišnjim međunarodnim iskustvom u poduzetništvu. Vlasnik je firme “d.istra” za digitalni marketing u Hrvatskoj, zatim nekoliko firmi koje se nalaze u Sloveniji, Srbiji, Ukrajini, Švicarskoj i Americi. Područje njegova interesa, osim digitalnog marketinga, je i stvaranje novih komunikacijskih kanala između malih i srednjih firmi i kupaca/klijenata te obrnuto. Registrirao je nekoliko patenata u Hrvatskoj, EU i Americi. Pored navedenog, danas otvara klastere koji povezuju hrvatske, srpske i slovenske firme za poslovanje na tržištu u Ukrajini. Svoje radno iskustvo rado prenosi na sve zainteresirane te je otvoren za suradnju i komunikaciju sa svim dionicima.
 4. Dr. sc. Ljerka Tomljenović, v. pred.
  1. Teme u području strategijskog upravljanja podučavat će dr. sc. Ljerka Tomljenović. Doktorirala je u području strategijskog upravljanja malim i srednjim poduzećima na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U posljednjih 10 godina objavljivala je znanstvene i stručne radove koji su se bavili različitim temama u području malog i srednjeg poduzetništva: kreativno-inovativnim potencijalom, poduzetničkim učenjem, upravljanjem promjenama, poslovnom etikom, društvenim poduzetništvom, ambideksternom orijentacijom itd. Na Veleučilištu u Rijeci bila je zadužena za područje osiguravanja kvalitete, kao ovlašteni interni auditor ustrojila je mehanizme osiguravanja kvalitete te omogućila certificiranje sukladno normi ISO 9001:2015 te se bavila ostalim aspektima osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.
 5. Dr. sc. Davor Širola, v. pred.
  1. Teme u području marketinga izlaže dr. sc. Davor Širola, dugogodišnji rukovoditelj marketinga, maloprodaje i razvoja u Elektromaterijal-u d.d. i predsjednik Društva za marketing – Rijeka, danas predavač na Veleučilištu Rijeka i povremeni suradnik – konzultant u tvrtci Consultor d.o.o. Područja interesa: marketing i poduzetništvo u profitnom i neprofitnom sektoru. Riječ je o jednom od inicijatora kreiranja brand-a grada Rijeke i primjene marketinga i poduzetništva u lokalnoj samoupravi, što su i teme njegova magistarskog rada i doktorske disertacije.
 6. Mr. sc. Anita Stilin, v. pred.
  1. Anita Stilin magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a trenutno je studentica poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Splitu. Područje njezina interesa su korporativno poduzetništvo, menadžment, projektni menadžment i organizacija. Na Veleučilištu u Rijeci zaposlena je kao viši predavač. U svojstvu predstavnika Veleučilišta, kao jednog od partnera, sudjelovala je u projektu iz područja visokog obrazovanja financiranog sredstvima Europske unije. Stekla je uvjerenje o osposobljenosti za izradu i provedbu projekata financiranih sredstvima iz EU fondova.
 7. Marina Rauker Koch, pred.
  1. Marina Rauker Koch studij pedagogije i informatike završila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a trenutno je studentica poslijediplomskog doktorskog studija Informatika na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. U sklopu istraživanja za doktorsku disertaciju bavi se metodama umjetne inteligencije za predstavljanje tekstualnog znanja u računalu i autorica je niza znanstvenih i stručnih radova iz tog područja. Na Veleučilištu u Rijeci radi od 2012. kao vanjski suradnik, a od 2015. zaposlena je kao predavač.
 8. Mr. sc. Eda Ribarić Čučković, v. pred.
  1. Mr. sc. Eda Ribarić Čučković stupanj magistra znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu Rijeka Sveučilišta u Rijeci, a trenutno je doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Područje njezina interesa su računovodstvo i financije. Nakon što je radila kao voditelj računovodstva, zapošljava se na Veleučilištu u Rijeci, najprije u svojstvu znanstvenog novaka i asistenta, a danas višeg predavača. Nositeljica je kolegija Računovodstvo za poduzetnike, Porezni sustav, Poslovna analiza i kontrola, Poslovni plan i analiza te Analiza i planiranje u prometnim poduzećima. Održala je veći broj stručnih seminara iz područja računovodstva za polaznike iz prakse te je jedna od autorica računovodstvenog priručnika Praktični vodič kroz računovodstvo. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, autorica je dva veleučilišna udžbenika iz područja računovodstva te pokretačica i izvršna urednica znanstveno-stručnog časopisa Zbornik Veleučilišta u Rijeci.
 9. Kristina Dundović, pred.
  1. Kristina Dundović, dipl. ing. sig. završila je na Visokoj školi za sigurnost na radu s pravom javnosti specijalistički diplomski stručni studij, te je stekla stručno zvanje diplomirane inženjerke sigurnosti iz područja tehničkih znanosti. Također je i stručnjak zaštite na radu II. stupnja. Tijekom zaposlenja u ustanovi za osposobljavanje i usavršavanje koja se bavi srednjoškolskim obrazovanjem za odrasle, sudjelovala je u predavanjima uz stručnjake zaštite na radu te kao koautorica u izradi nastavnog materijala i skripti vezanih za područje zaštite na radu. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova iz područja sigurnosti na radu. Na Veleučilištu u Rijeci zaposlena je kao predavač na Odjelu sigurnosti na radu i na Poslovnom odjelu. Od 2013. godine članica je Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE).
 10. Dr. sc. Bernard Vukelić, prof. v. š.
  1. dr.sc. Bernard Vukelić doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Radi na Veleučilištu u Rijeci na Poslovnom odjelu, studij Informatike, kao nastavnik na kolegijima Sigurnost informacijskih sustava, Sigurnost web aplikacija, Poslovno odlučivanje i Automatizacija uredskog poslovanja. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja sigurnosti informacijskih sustava. Od 2019. godine član je Stručnog vijeća Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy kao i Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Ostali vanjski suradnici:

Uspješne poduzetnice i poduzetnici malih i srednjih poduzeća – predstavljanje primjera dobre prakse u svijetu poduzetništva.